NORGES ENESTE COMPEX® SENTER
VÅRE KURS

Grunnleggende del - Ex F

Denne enheten er etablert som en underbyggende kunnskapsenhet for å gi oversikt over kravene til å arbeide trygt i et potensielt eksplosjonsfarlig område. Ingen formell utdanning/kvalifisering er nødvendig for å ta modulen CompEx Grunnleggende.

Designet spesielt for ledende personell, kontraktsforvaltere, seniorledelse og ikke-praktiserende for å muliggjøre en større forståelse av farene forbundet med å arbeide i eksplosjonsfarlige områder, og fremme sikker arbeidspraksis.

Den grunnleggende modulen er også integrert i Ex 11 Mekanisk Modul for å gi mekaniske operatører en forståelse av elektriske og mekaniske farer som kan føre til fare på arbeidsplassen.

Informasjon og bestilling

For mer informasjon, kontakt oss på post@extek.no eller bruk kontaktskjemaet.

Kontakt oss

Informasjonen på denne siden er gitt med tillatelse fra CompEx Certification Body.

ER DET NOE DU LURER PÅ?
TA KONTAKT!