NORGES ENESTE COMPEX® SENTER
VÅRE KURS

Støv - Ex 05 & 06

Disse enhetene brukes til å utvide kompetansen til håndverkere som forbereder, installerer, vedlikeholder og inspiserer elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige støvatmosfærer.

Modul Ex 05 oppfyller kravene til kompetanse i IEC 60079 - 14 for 'Operatører' (valg og sammenstilling)

Modul Ex 06 oppfyller kravene til kompetanse i IEC 60079 - 17 for 'Operatører' (inspeksjon og vedlikehold)

 Forberedelse og installasjon av elektrisk utstyr beskyttet av kapsling, til bruk i eksplosjonsfarlige støvatmosfærer.

 Vedlikehold og inspeksjon av elektrisk utstyr beskyttet av kapsling, til bruk i eksplosjonsfarlige støvatmosfærer.

Informasjon og bestilling

For mer informasjon, kontakt oss på post@extek.no eller bruk kontaktskjemaet.

Kontakt oss

Informasjonen på denne siden er gitt med tillatelse fra CompEx Certification Body.

ER DET NOE DU LURER PÅ?
TA KONTAKT!