NORGES ENESTE COMPEX® SENTER
VÅRE KURS

Vannindustri - Ex 09 & 10


Disse modulene skal sikre at de som arbeider i vannindustrien, kompetansebevis, har gjennomført et komplett opplæringstilbud som gir praktisk og teknisk akseptabel metodikk for å identifisere / klassifisere farlige områder.

Modul Ex 09 oppfyller kravene til kompetanse i IEC 60079 - 14 for 'Operatører' (valg og sammenstilling)

Modul Ex 10 oppfyller kravene til kompetanse i IEC 60079 - 17 for 'Operatører' (inspeksjon og vedlikehold)

 Forberedelser og installasjon av elektrisk utstyr i potensielt eksplosive atmosfærer i vannindustrien

 Inspeksjon, test og vedlikehold av elektrisk utstyr i potensielt eksplosive atmosfærer i vannindustrien.

Informasjon og bestilling

For mer informasjon, kontakt oss på post@extek.no eller bruk kontaktskjemaet.

Kontakt oss

Informasjonen på denne siden er gitt med tillatelse fra CompEx Certification Body.

ER DET NOE DU LURER PÅ?
TA KONTAKT!