NORGES ENESTE COMPEX® SENTER
VÅRE KURS

CompEx-ordningen

Opprinnelig utviklet av Engineering Equipment and Materials Users Association (EEMUA) og JT Limited, er CompEx-sertifiseringsorganet akkreditert av UKAS til ISO / IEC 17024: 2012.

CompEx er det eneste sertifiseringsorganet som tilbyr UKAS-akkreditert sertifisering for personell som arbeider i potensielt eksplosjonsfarlige områder. Denne sertifiseringen bekrefter kjernekompetansen til de som arbeider i potensielt eksplosjonsfarlige områder. Det gir også fullstendig betryggelse til arbeidsgivere som har ansvar for sikkerheten på disse potensielt farlige arbeidsplassene, og kan gi ekstra fordeler ved å hjelpe arbeidsgivere med å redusere forsikringskostnadene.

CompEx sin suksess

Siden starten har CompEx sertifisert over 64.000 kandidater i gass- og dampmodulene og flere tusen i støv-, brensel-, vann- og mekaniske moduler; og i senere tid også i modulene for designingeniører og ansvarlige personer. Dette har hatt en direkte innvirkning på forbedret sikkerhet på arbeidsplassene og en dramatisk reduksjon i skader forårsaket av støvskyer og eksplosjoner.

Om kurset

Kurset inkluderer spesifikke kunnskaps- og praktiske vurderinger basert på IEC 60079 Del 14 og 17. Ved vellykket gjennomføring mottar kandidatene et CompEx-Sertifikat for kjernekompetanse for de modulene der de har oppnådd den nødvendige standarden. Hvert sertifikat er gyldig i en periode på 5 år, avhengig av endringer i internasjonale og europeiske standarder.

Førkursinformasjon

CompEx-kursene drar nytte av den praktiske tolkningen av IEC 60079 del 14 og 17 standarder gitt i EEMUA-publikasjon nr. 186 'A Practitioner's Handbook for potentially explosive atmosphere' (tilgjengelig for bestilling hos ExTek).

Kontakt oss

CompEx-sentre

Det er et internasjonalt nettverk av lisensierte CompEx-sentre over hele verden som utvikler kandidatens kunnskap og gir et robust vurderingsprogram i tråd med CompEx-standarder. Dette nettverket sikrer at det alltid er et senter innen rekkevidde. ExTek er den eneste CompEx-senteret i Norge.

Comp-Ex Sentre 2019

Upartiskhet

JT Limited forstår betydningen av upartiskhet og potensielle interessekonflikter i å utføre sine sertifiseringsaktiviteter. JT Limited's fullstendig erklæring om upartiskhet finner du her.

Informasjonen på denne siden er gitt med tillatelse fra CompEx Certification Body.

ER DET NOE DU LURER PÅ?
TA KONTAKT!