NORGES ENESTE COMPEX® SENTER
VÅRE KURS

CompEx-ordningen

CompEx er den internasjonale ordningen for kompetansevalidering og sertifisering av personell som jobber i eksplosive atmosfærer. Gjennom et nettverk av uavhengige opplærings- og vurderingssentre støtter CompEx-ordningen utøvere i en rekke industrisektorer, inkludert olje og gass, kjemikalier, legemidler, matproduksjon og verktøy.

Ordningen ble utviklet for 30 år siden for å gi den britiske olje- og gassektoren troverdig forsikring om overførbare ferdigheter og kompetanse hos elektriske og mekaniske teknikere og ingeniører som opererer i farlige områder. Siden den tiden har CompEx fortsatt å utvikle seg, og innlemmet en rekke kompetansekvalifikasjoner for å omfavne et mangfoldig utvalg av roller og industrielle omgivelser.

CompEx sin suksess

I 1993 ble CompEx-ordningen lansert og har hatt fenomenal suksess siden det første senteret ble åpnet i 1994. Etter 10 år feiret ordningen milepælen med å sertifisere 10.000 kandidater for gass og damp. Nå har tallet steget til over 100 000 kandidatsertifikater, en fortsatt suksess som sikrer en tryggere fremtid for mange tusen arbeidere over hele verden.

22. november 2018 ble CompEx tildelt Association for Petroleum and Explosives Administration (APEA) Milestone Award på APEA Awards for å feire 25 år med økt sikkerhet på arbeidsplasser med eksplosiv atmosfære.

Om kurset

Kurset inkluderer spesifikke kunnskaps- og praktiske vurderinger basert på IEC 60079 Del 14 og 17. Ved vellykket gjennomføring mottar kandidatene et CompEx-Sertifikat for kjernekompetanse for de modulene der de har oppnådd den nødvendige standarden. Hvert sertifikat er gyldig i en periode på 5 år, avhengig av endringer i internasjonale og europeiske standarder.

Førkursinformasjon

CompEx-kursene drar nytte av den praktiske tolkningen av IEC 60079 del 14 og 17 standarder gitt i EEMUA-publikasjon nr. 186 'A Practitioner's Handbook for potentially explosive atmosphere' (tilgjengelig for bestilling hos ExTek).

Kontakt oss

CompEx-sentre

Det er et internasjonalt nettverk av lisensierte CompEx-sentre over hele verden som utvikler kandidatens kunnskap og gir et robust vurderingsprogram i tråd med CompEx-standarder. Dette nettverket sikrer at det alltid er et senter innen rekkevidde. ExTek er den eneste CompEx-senteret i Norge.

Comp-Ex Sentre 2019

Informasjonen på denne siden er gitt med tillatelse fra CompEx Certification Limited.

ER DET NOE DU LURER PÅ?
TA KONTAKT!