Back

Elektroinstallatørprøven

Elektroinstallatørprøven
Language
Norwegian,
Price
15900

Dette kurset er for deg som kvalifiserer til elektroinstallatørprøven / installatørprøven, og som ønsker en kompetanseheving i forkant av eksamen. I kurset gjennomgår vi også informasjon knyttet til det praktiske rundt gjennomføringen av prøven.

Følgende temaer gjennomgås i forberedende kurs til elektroinstallatørprøven / installatørprøven

 • Relevant regelverk
 • Rollen som faglig ansvarlig
 • Manuell prosjektering
 • Risikovurdering
 • El-sikkerhet
 • Tidligere eksamensoppgaver
 • Informasjon om kvalifiserende prøve og avsluttende prøve (eksamen)
 • Krav til gjennomføring
 • Oppfølging og oppgavehjelp etter endt kurs

Må medbringes på kurs: Normguide + NEK 400:2018. På forhånd må du gjøre deg kjent med de sentrale forskriftene; FSE, FEK og IK

Kurset har en varighet på 4 dager inkludert pauser.

 • Relevant regelverk
 • Rollen som faglig ansvarlig
 • Manuell prosjektering
 • Risikovurdering
 • El-sikkerhet
 • Tidligere eksamensoppgaver
 • Informasjon om kvalifiserende prøve og avsluttende prøve (eksamen)
 • Krav til gjennomføring
 • Oppfølging og oppgavehjelp etter endt kurs

Eksamen

Normguide + NEK 400:2018. På forhånd må du gjøre deg kjent med de sentrale forskriftene; FSE, FEK og IK

Upcoming courses

DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?
CONTACT US!