NORGES ENESTE COMPEX® SENTER
VÅRE KURS

Korona

Hva gjør vi med "korona" hos ExTek?

Vi forholder oss til Folkehelseinstituttet regler til enhver tid/siste oppdateringer

Råd om smittevern. www.fhi.no

De grunnleggende smitteverntiltakene er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene, og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak
  • Så langt det er mulig bør det holdes minst én meters avstand mellom personer gjennom hele dagen (forelesningssaler, lokaler for praktisk undervisning, kantiner, korridorer og annet).
  • Unngå om mulig aktiviteter som krever nærkontakt mellom studenter eller studenter og ansatte. Der nærkontakt er nødvendig i undervisningen, kan man gjøre tiltak for å minimere smitterisiko der det er mulig –slik som å begrense prating, unngå nær ansikt-til-ansikt-kontakt og liknende.
  • Vurder tiltak for å redusere antall studenter som er til stede samtidig, slik som reduserte gruppestørrelser, ulike oppmøtetider og tilrettelegging for delvis digital undervisning.
  • Unngå større arrangementer. Arrangementer og samlinger må følge de gjeldende anbefalinger: Arrangementer, samlinger og aktiviteter. Dette gjelder også arrangementer organisert av studentene, slik som fadderuke etc.
  • Oppfordre studenter og ansatte til å begrense bruk av offentlig transport.
ER DET NOE DU LURER PÅ?
TA KONTAKT!