NORGES ENESTE COMPEX® SENTER
VÅRE KURS

Nytt kurs!!! NEK 405-2-3 Avhending. Bookingen er allerede i gang.

Nytt kurs: 405-2-3 Avhending NEK 405-2-3 Teknisk tilstandsvurdering av elektriske anlegg i bolig (helårs- og fritidsbolig) ved avhending!

NEK 405-2-3 Teknisk tilstandsvurdering av elektriske anlegg i bolig (helårs- og fritidsbolig) ved avhending

Hensikten med den tekniske tilstandsvurderingen er å opplyse kjøper om tilstanden på det elektriske anlegget, herunder farer, og hva det sjablonmessig vil koste å bringe det elektriske anlegget i forskriftsmessig stand. Det skal også foretas en vurdering av de anleggsdeler som har en kort gjenværende levetid, samt en vurdering av anleggets kapasiteter.

NEK EN 405-2-3 er laget av NK219. Det er en nasjonal standard som er en del av standardserien NEK 405 Kompetanse for kontrollforetak og personell.

Kurset er eksamensrettet for de som ønsker å sertifisere seg.

Formålet
Formålet med standarden er å tilrettelegge for at det utarbeides tilstandsrapporter av høy kvalitet for å få et betryggende informasjonsgrunnlag før et boligkjøp, knyttet til den elektriske installasjonen. Noe som kan dempe konfliktnivået ved boligsalg.

Målgruppe
Elkontrollører, kontrollører hos sakkyndig selskap eller DLE, Installatører, rådgivende ingeniører, saksbehandlere, elektrikere

Agenda for kurset:

 • Hva er NEK405-2-3
 • Forskrift til avhendingsloven §2-18
 • Mandatet for kontrollen
 • Bevisbyrden
 • Omfanget av kontrollen og analysenivå
 • Sette referansenivå
 • Nyinstallasjon, utvidelse og endring, hva gjelder
 • Datomerking på elektrisk utstyr
 • Elektrotekniske avvik, gjennomgang av sikkerhetskravene i FEL, hva er et elektroteknisk avvik
 • Forskriftsendringer FEB-88 til NEK400:2022
 • Tilstandsvurdering iht. NS3424 – vurdere anleggets levetid.
 • Vurdere anleggets kapasiteter, egnet til forutsatt bruk
 • Kalkulasjon, sjablongmessig prising av utbedringer
 • Krav til dokumentasjon FEL §12
 • Hva er verifikasjon av en eksisterende installasjon
 • Hva skal være med i vår rapport, til oppdragsgiver

 

Varighet kurs:
Kurset holdes over 2 dager. Dag 1 fra 09.00-17.00 og dag 2 fra 09.00-16.00. Kurs holdes både i klasserom og som digitalt (Teams).

Eksamen gjennomføres senere etter avtale med DNV/NEMKO.


Kompetanse:
For å kunne gå opp til eksamen og bli sertifisert iht. NEK4052-3 Teknisk tilstandsvurdering av elektriske anlegg i bolig (helårs- og fritidsbolig) ved avhending, kreves det fagbrev med relevant praksis. Vedkommende må være tilknyttet et sertifisert kontrollforetak som tilfredsstiller kravene i NEK405-4

 

Eksamen:

Kurset gir et godt kompetansegrunnlag for å gjennomføre sertifiseringseksamen. 

Eksamen har varighet på 4 t og består av 2 caseoppgaver med totalt 20 spørsmål, og flervalgsoppgaver, 20 spørsmål.

Hjelpemidler ved sertifisering:
Hjelpemidler som benyttes i en vanlig arbeidsdag kan benyttes under eksamen. Det anbefales å ta med forskrifter og normer, tillates også digitale dokumenter. (Ikke Google)

Etter kurs avlegges eksamen med Nemko eller DNV via Teams, eller på et av bibliotekene de samarbeider med. Ønsket dag og tid for eksamen avtales nærmere med sertifiseringsorganet og oppgis i søknadsskjema. Det anbefales å bruke noen dager etter kurs til forberedelse før eksamen tas.

Søknadsskjema og mer informasjon om de ulike sertifiseringsordningene hos DNV og Nemko finner du under disse linkene:

NEMKO: https://www.nemko.com/no/personellsertifisering

DNV: https://www.dnv.no/assurance/personsertifisering/personsertifisering

Kursinstruktør: Jørn Erik Andersen

 

ER DET NOE DU LURER PÅ?
TA KONTAKT!