NORGES ENESTE COMPEX® SENTER
VÅRE KURS

NEK405-3-2 Veitrafikksystemer

Det ble i des. 2023 lempet på kompetansekravene for å kunne gå opp til eksamen.

NEK 405-3-2 Elkontroll Vegtrafikksystemer er en delstandard i NEK 405 – serien, med metodikk og sertifiseringsordningen for vegsektoren for tredjepartsvurdering av leveranser av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr for å sikre at disse er i overenstemmelse med myndighetskrav og kontraktkrav. 

Standarden skal også danne grunnlag for tredjepartsvurdering av oppfyllelse av drifts- og vedlikeholdskontrakter og generell kontroll av oppdrag. Standarden dekker i første omgang vegsektoren, men er utformet etter en modell som kan være relevant for hele transportsektoren og for kritisk infrastruktur generelt.

Typiske oppdragsgivere er veieiere som Statens Vegvesen, Nye Veier, Fylker og kommuner.

Det ble i des. 2023 lempet på kompetansekravene for å kunne gå opp til eksamen.

Kurset gir et godt kompetansegrunnlag for å gjennomføre sertifiseringseksamen. Dersom du ønsker å gjennomføre eksamen kan du følge lenken.

DNV: https://www.dnv.no/services/nek-405-3-2-elkontroll-vegtrafikksystem-218677

Nemko. https://www.nemko.com/no/personellsertifisering?hsLang=no

Eksamen kan gjennomføres digital på f.eks. teams i etterkant av kurs. Dette avtales med den du skal sertifisere deg hos (DNV eller NEMKO).

Varighet kurs:
Kurset holdes over tre dager. To dager som klasseromskurs, en ukes opphold, så en dag som webinar.

Grunnkompetanse (kvalifikasjons- og praksiskrav) for å kunne gå opp til eksamen:

- Fagbrev fra elektrofaget og praksis som må omfatte minimum 2 års relevant erfaring i
  veganlegg (tunnel og veg i dagen).
Eller;
– Fagbrev fra elektrofaget, minimum tekniske fagskole, og praksis som må omfatte
  minimum 1 års relevant erfaring i veganlegg (tunnel og veg i dagen).

ER DET NOE DU LURER PÅ?
TA KONTAKT!