Tilbake

FSE Høy- og lavspenning

Klasserom
Varighet
3,5 timer
Målgruppe
 • Alle som arbeider med eller planlegger arbeid i områder hvor det arbeides med eller nær elektrisitet.
Kurstype
 • Klasserom (teori)
Forkunnskaper
 • Elektroutdanning/elektroforståelse
Språk
Norsk,
Pris
Etter avtale

FSE kursa i klasserom pleier bedriftene å bestilles for grupper, derfor har vi ingen kommende kurs for enkeltbestillinger.

 

 

 

FSE høy og lavspenning med førstehjelp dekker kompetanse kravene som stilles i FSE forskriftene.

Kurset gir en innføring i relevant lovgivning og særregler som gjelder ved arbeid på høyspenningsanlegg offshore. I tillegg behandles sikkerhetsfilosofi, skadetyper forårsaket av elektrisitet og behandling. Også riktig personlig verneutstyr behandles.

Deltakernes læringsmål, er å ha forståelse for:

 • Forstå hvilke krav som stilles til de som skal arbeide i eller ved elektriske anlegg med høyspenning.
 • Gjennomgang av spesifika krav som stilles i FSE
 • Kjenne til hvilke myndighetsorganer som bestemmer offshore
 • Rutiner for avmerking og avgrensing av områder med høyspenning.
 • Krav til organisering av arbeidet og kompetansekrav
 • Sikkerhetsfilosofi
 • Statistikk og eksempler på ulykker relatert til elektrisk arbeid
 • Skal ha forståelse for de generelle prinsippene for type beskyttelse og merking;
 • Forstå risikoene relatert til redning i levende anlegg
 • Forstå viktigheten av å rapportere ulykker og nesten-ulykker
 • FSE

Kommende kurs

Ingen faste oppsatte kurs for øyeblikket, ta kontakt
ER DET NOE DU LURER PÅ?
TA KONTAKT!