Tilbake

NEK 405-3 Elkontroll næring

NEK 405-3 Elkontroll næring
Varighet
3 dager
Kurstype
 • Klasserom
Språk
Norsk,
Pris
kr 9500

Høsten 2021

28.09 - 28.09. Webinar/Nettundervisning

30.11 - 02.12. Klasserom på Jessheim

2022:

15 - 17 Februar. Kurs på Gardemoen

21 - 23 Juni. Kurs i  Tønsberg

4 - 6 Oktober.  Kurs på Gardemoen

13-15 Desember Kurs i Tønsberg

Flere forsikringsselskaper gir rabatter på premien til forsikringskunder som jevnlig gjennomfører elkontroll av sertifisert personell og utbedrer eventuelle avvik som rapporteres.

Kompetansemål etter NEK 405-3 (Elkontroll Næring)

 • Kontrollør må sammen med oppdragsgiver kunne sette referansenivå og mål for el-kontroll.
 • Kontrollør skal inneha kompetanse og se forskjellen på de ulike nettsystemene. Kontrollør skal kunne vurdere jordingsanlegget og utjevningsledere.
 • Kontrollør skal ha kjennskap til tavlenormen og dens krav, og kunne vurdere sakkyndig og usakkyndig betjening.
 • Kontrollør må kjenne kravene til beskyttelse mot elektrisk sjokk ved normal drift og ved feil.
 • Kontrollør må kunne bruke enkle måleinstrumenter og kunne tolke måleresultatene
 • Forskrift/norm FEL/NEK400 og FEB-91 skal være kjent. Avviksrapport skal henvise til detaljer i regelverket.
 • Kandidaten skal være i stand til å vurdere sikkerhet i anlegg uavhengig av alder på anlegget/utstyret, og det skal også forutsettes at kandidaten skal kunne finne fram i eldre regelverk.
 • Kontrollør må kjenne kravet til dokumentasjon iht FEL §12, og vurdere levert dokumentasjon opp mot anlegget og motsatt.
 • Kandidaten skal kjenne krav til instruert person.
 • Kurset er bygget opp rundt disse kvalifikasjonskravene og som et forberedende kurs før avlegging av eksamen i forbindelse med sertifisering.

Kurset omhandler følgende temaer:

 • NEK 405-2 Elkontroll Bolig
 • NEK 405-3 Elkontroll næring

Informasjon om sertifiseringsordning og kompetansekrav, Forskjellige nettsystemer, hvordan «virker» de forskjellige systemene ved feil, Tavlenormen, Potensielle brannfarer, Måleinstrumenter og virkemåte, Regelverksendringer gjennom tidene, Dokumentasjon

Kurset er eksamensrettet for de som ønsker kompetansebevis eller vil sertifisere seg innen Elkontroll næring gjennom DNVGL eller Nemko. Eksamen på stedet i bolig, næring for de som ønsker.

Kurset omhandler følgende temaer:

 • NEK 405-2 Elkontroll Bolig
 • NEK 405-3 Elkontroll næring

Kompetansemål etter NEK 405-3 (Elkontroll Næring)

 • Kontrollør må sammen med oppdragsgiver kunne sette referansenivå og mål for el-kontroll.
 • Kontrollør skal inneha kompetanse og se forskjellen på de ulike nettsystemene. Kontrollør skal kunne vurdere jordingsanlegget og utjevningsledere.
 • Kontrollør skal ha kjennskap til tavlenormen og dens krav, og kunne vurdere sakkyndig og usakkyndig betjening.
 • Kontrollør må kjenne kravene til beskyttelse mot elektrisk sjokk ved normal drift og ved feil.
 • Kontrollør må kunne bruke enkle måleinstrumenter og kunne tolke måleresultatene
 • Forskrift/norm FEL/NEK400 og FEB-91 skal være kjent. Avviksrapport skal henvise til detaljer i regelverket.
 • Kandidaten skal være i stand til å vurdere sikkerhet i anlegg uavhengig av alder på anlegget/utstyret, og det skal også forutsettes at kandidaten skal kunne finne fram i eldre regelverk.
 • Kontrollør må kjenne kravet til dokumentasjon iht FEL §12, og vurdere levert dokumentasjon opp mot anlegget og motsatt.
 • Kandidaten skal kjenne krav til instruert person.
 • Kurset er bygget opp rundt disse kvalifikasjonskravene og som et forberedende kurs før avlegging av eksamen i forbindelse med sertifisering.

Eksamen

Kurset er eksamensrettet for de som ønsker kompetansebevis eller vil sertifisere seg innen Elkontroll næring gjennom DNVGL eller Nemko. Eksamen på stedet i bolig, næring for de som ønsker.

Kommende kurs

ER DET NOE DU LURER PÅ?
TA KONTAKT!