Tilbake

NEK 405-3 El-kontroll Næring

Klasserom
Varighet
2 dager
Kurstype
 • Klasserom
Språk
Norsk,
Pris
NOK 9900,-

Ønsker du å sertifisere deg innen NEK 405-3?

Da kan vi tilby kurs i 2 dager som er forberedende til sertifiseringen

Sertifiseringen utføres ved Nemko eller DNV. Fyll ut registreringsskjemaene og send dem inn før kursoppstart

DNV: Personsertifisering - DNV

Nemko: www.nemko.com

Hjelpemidler ved sertifisering: Hjelpemidler som benyttes i en vanlig arbeidsdag kan benyttes under eksamen. Det anbefales å ta med forskrifter og normer i bokform, men det tillates også digitale dokumenter. (Ikke Google)

Flere forsikringsselskaper gir rabatter på premien til forsikringskunder som jevnlig gjennomfører el-kontroll av sertifisert personell og utbedrer eventuelle avvik som rapporteres.

Informasjon om sertifiseringsordning og kompetansekrav, Forskjellige nettsystemer, hvordan «virker» de forskjellige systemene ved feil, Tavlenormen, Potensielle brannfarer, Måleinstrumenter og virkemåte, Regelverksendringer gjennom tidene, Dokumentasjon.

Kurset er eksamensrettet for de som ønsker kompetansebevis eller vil sertifisere seg innen El-kontroll næring gjennom DNV eller Nemko. 

N.B. Sertifisering i NEK 405-3 forutsetter bestått eksamen i NEK 405-2 Elkontroll bolig. Dette kurset dekker ikke denne delen.

Kurset omhandler følgende temaer:

 • NEK 405-3 El-kontroll næring

Kompetansemål etter NEK 405-3 (El-kontroll Næring)

 • Kontrollør må sammen med oppdragsgiver kunne sette referansenivå og mål for el-kontroll.
 • Kontrollør skal inneha kompetanse og se forskjellen på de ulike nettsystemene. Kontrollør skal kunne vurdere jordingsanlegget og utjevningsledere.
 • Kontrollør skal ha kjennskap til tavlenormen og dens krav, og kunne vurdere sakkyndig og usakkyndig betjening.
 • Kontrollør må kjenne kravene til beskyttelse mot elektrisk sjokk ved normal drift og ved feil.
 • Kontrollør må kunne bruke enkle måleinstrumenter og kunne tolke måleresultatene
 • Forskrift/norm FEL/NEK400 og FEB-91 skal være kjent. Avviksrapport skal henvise til detaljer i regelverket.
 • Kandidaten skal være i stand til å vurdere sikkerhet i anlegg uavhengig av alder på anlegget/utstyret, og det skal også forutsettes at kandidaten skal kunne finne fram i eldre regelverk.
 • Kontrollør må kjenne kravet til dokumentasjon iht FEL §12, og vurdere levert dokumentasjon opp mot anlegget og motsatt.
 • Kandidaten skal kjenne krav til instruert person.
 • Kurset er bygget opp rundt disse kvalifikasjonskravene og som et forberedende kurs før avlegging av eksamen i forbindelse med sertifisering.

Eksamen

Kurset er eksamensrettet for de som ønsker kompetansebevis eller vil sertifisere seg innen El-kontroll næring gjennom DNVGL eller Nemko. 

Dersom du ønsker å gjennomføre eksamen, vil DNV eller NEMKO være tilstede i kurslokalet siste dagen eller avtale eksamen via TEAMS med hver enkelt. Teams eksamen kan også gjennomføres en annen dag ved behov. Ved bestått eksamen kan en søke sertifisering og dette sertifikatet er gyldig i 5 år.

Kommende kurs

ER DET NOE DU LURER PÅ?
TA KONTAKT!