Tilbake

Forskrift om maskiner (FOM)

Klasserom
Varighet
6 timer
Målgruppe
 • Kurset er beregnet montører og saksbehandlere, installatører og rådgivere i elektrobransjen. Men kan også være nyttig for produsenter, leverandører, innkjøpere, vedlikeholdsledere og vedlikeholds personell.
Kurstype
 • Klasserom
Språk
Norsk,
Pris
NOK 5 200

Kurset er en generell gjennomgang av Forskrift om maskiner (FOM), med noen tilhørende normer. En «rød tråd» gjennom kurset blir risikovurdering. Hva er Forskrift om maskiner (FOM), og hvordan «virker» den. Viste du at det elektriske anlegget for ventilasjonsanlegget, kjøleanlegget, pumpestasjonen osv. er en del av maskinen?

Hvem har ansvaret for at maskinen er sikker? Kan vi (oppdragsgiver, elektriker, osv.) bli ansvarlig maskin bygger uten selv å være klar over det? Hva gjelder når vi går inn på en eksisterende maskin og gjør endringer? Hva er kravet til dokumentasjon for en maskin?

 • Formål
 • Håndhevende myndigheter
 • Direktiver, Forskrifter (FEL-FEU-FOM) og normer.
 • Kvalifikasjoner, hvem kan gjøre hva.
 • Virkeområde, hva er en maskin
 • Hvem forskriften retter seg mot
 • Ansvar og rollefordeling
 • Risikovurdering (FOM vedlegg 1, NEK EN 60204-1, NS-EN ISO 12100), er et krav, skal dokumenteres. En generell gjennomgang med gode eksempler.
 • Krav til dokumentasjon FOM §8.
 • Samsvarserklæring type IIA og IIB, hva er forskjellen.
 • Forskrift om utførelse av arbeid, gjelder når maskinen er satt i drift, hvem har ansvaret.
 • Grensesnitt elektrisk installasjon – maskin
 • Liten gjennomgang av NEK EN 60204-1 Maskin sikkerhet - Maskiners elektriske utrustning (Maskinens «NEK400»).

Kommende kurs

Ingen faste oppsatte kurs for øyeblikket, ta kontakt
ER DET NOE DU LURER PÅ?
TA KONTAKT!