Tilbake

FSE for instruert personell med førstehjelp

Klasserom
Varighet
5 timer
Målgruppe
 • Personell som arbeider eller planlegger arbeid i eller ved elektriske anlegg.
Kurstype
 • Klasserom
Språk
Norsk,
Pris
Gruppepriser send forespørsel til post@extek.no - For group price send enquiry to post@extek.no

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Hovedansvarlig for oppfyllelse av kravene i forskriften er eier/driver av elektriske anlegg og eier av virksomhet som utfører aktiviteter som omfattes av forskriften.

Dette kurset er beregnet for drift og vedlikeholds personell, med eller uten elektrobakgrunn. Hensikten er å gi grunnleggende kjennskap om hvilke faremomenter det er ved arbeid i et elektrisk anlegg og forebygging av ulykker.   Det er et krav fra myndighetene at når ikke-elektrofagfolk skal inn i et elektrisk anlegg, skal de være instruert til det arbeidet de har fått tillatelse til å utføre, som for eksempel skifte sikringer, resette bimetall-relè osv.

Kurset er tilpasset kravene i forskriften og inneholder også opplæring i førstehjelp med særlige fokus på farer og livredding ved skader oppstått ved arbeid på elektriske anlegg.

 • Elektrotekniske grunnbegreper
 • Forskrifter om sikkerhet ved arbeid i og
  drift av elektriske anlegg (FSE)
 • Sikkerhetsrutiner i elektriske anlegg
 • Regelverk innenfor faget elektro
 • Betjening av el- utstyr
 • Ulykker og skader på grunn av elektrisitet
 • Egenkontroll av elektriske anlegg
 • Erfaringsutveksling, friske opp holdninger
 • Prioritering på skadested
 • Hjertesykdommer, også som et resultat
  av strømgjennomgang
 • HLR (HjerteLungeRedning)
 • Brannskader, Elektriske skader,
  Fallskader (bråstoppskader)

Kommende kurs

Ingen faste oppsatte kurs for øyeblikket, ta kontakt
ER DET NOE DU LURER PÅ?
TA KONTAKT!