Tilbake

FSE for instruert personell med førstehjelp

Klasserom
Varighet
5 timer
Målgruppe
 • Personell som arbeider eller planlegger arbeid i eller ved elektriske anlegg.
Kurstype
 • Klasserom
Språk
Norsk,
Pris
Gruppepriser send forespørsel til post@extek.no - For group price send enquiry to post@extek.no

FSE kursa i klasserom pleier bedriftene å bestilles for grupper, så derfor har vi ingen kommende kurs for enkeltbestillinger.

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Hovedansvarlig for oppfyllelse av kravene i forskriften er eier/driver av elektriske anlegg og eier av virksomhet som utfører aktiviteter som omfattes av forskriften.

Dette kurset er beregnet for drift og vedlikeholds personell, med eller uten elektrobakgrunn. Hensikten er å gi grunnleggende kjennskap om hvilke faremomenter det er ved arbeid i et elektrisk anlegg og forebygging av ulykker.   Det er et krav fra myndighetene at når ikke-elektrofagfolk skal inn i et elektrisk anlegg, skal de være instruert til det arbeidet de har fått tillatelse til å utføre, som for eksempel skifte sikringer, resette bimetall-relè osv.

Kurset er tilpasset kravene i forskriften og inneholder også opplæring i førstehjelp med særlige fokus på farer og livredding ved skader oppstått ved arbeid på elektriske anlegg.

 • Elektrotekniske grunnbegreper
 • Forskrifter om sikkerhet ved arbeid i og
  drift av elektriske anlegg (FSE)
 • Sikkerhetsrutiner i elektriske anlegg
 • Regelverk innenfor faget elektro
 • Betjening av el- utstyr
 • Ulykker og skader på grunn av elektrisitet
 • Egenkontroll av elektriske anlegg
 • Erfaringsutveksling, friske opp holdninger
 • Prioritering på skadested
 • Hjertesykdommer, også som et resultat
  av strømgjennomgang
 • HLR (HjerteLungeRedning)
 • Brannskader, Elektriske skader,
  Fallskader (bråstoppskader)

Kommende kurs

Ingen faste oppsatte kurs for øyeblikket, ta kontakt
ER DET NOE DU LURER PÅ?
TA KONTAKT!