Tilbake

NYHET: Eksamensforberedende kurs i NEK 405-3-2 El-kontroll vegtrafikksystemer

NEK 405-3-2
Varighet
3 dager
Målgruppe
 • Personell som har gyldig sertifisering i henhold til NEK 405-3 (gyldighet på sertifiseringen er 5 år), og som ønsker å utvide sitt markedsområde inn mot samferdsel. Kurset er også aktuelt for andre som ønsker å bli bedre kjent med regelverket for veitrafikksystemer, blant annet. N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg, og NEK600 El og EKOM i vegtrafikksystem. N601 og NEK600 er tilleggskrav til det som allerede er kravene i FEL og NEK400.
Språk
Norsk,
Pris
NOK 17400,-
Kandidaten må selv ordne reservasjoner av hotellrom. ExTek er ikke involvert i kommunikasjonen mellom deltakeren og hotellet om bestillinger/kansellering. Kandidaten må også velge sertifiseringsorgan enten NEMKO eller DNV.

NEK 405-3-2 Elkontroll Vegtrafikksystemer er en delstandard i NEK 405 – serien, med metodikk og sertifiseringsordningen for vegsektoren for tredjepartsvurdering av leveranser av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr for å sikre at disse er i overenstemmelse med myndighetskrav og kontraktkrav. 

Standarden skal også danne grunnlag for tredjepartsvurdering av oppfyllelse av drifts- og vedlikeholdskontrakter og generell kontroll av oppdrag. Standarden dekker i første omgang vegsektoren, men er utformet etter en modell som kan være relevant for hele transportsektoren og for kritisk infrastruktur generelt.

Typiske oppdragsgivere er veieiere som Statens Vegvesen, Nye Veier, Fylker og kommuner.

Det ble i des. 2023 lempet på kompetansekravene for å kunne gå opp til eksamen.

Kurset gir et godt kompetansegrunnlag for å gjennomføre sertifiseringseksamen. Dersom du ønsker å gjennomføre eksamen kan du følge lenken.

DNV: https://www.dnv.no/services/nek-405-3-2-elkontroll-vegtrafikksystem-218677

Nemko. https://www.nemko.com/no/personellsertifisering?hsLang=no

Eksamen kan gjennomføres digital på f.eks. teams i etterkant av kurs. Dette avtales med den du skal sertifisere deg hos (DNV eller NEMKO).

Varighet kurs:
Kurset holdes over tre dager. To dager som klasseromskurs, en ukes opphold, så en dag som webinar.

Grunnkompetanse (kvalifikasjons- og praksiskrav) for å kunne gå opp til eksamen:

- Fagbrev fra elektrofaget og praksis som må omfatte minimum 2 års relevant erfaring i
  veganlegg (tunnel og veg i dagen).
Eller;
– Fagbrev fra elektrofaget, minimum tekniske fagskole, og praksis som må omfatte
  minimum 1 års relevant erfaring i veganlegg (tunnel og veg i dagen).

Krav til dokumentert tilleggskompetanse
Kompetanse om trafikksikkerhet:

Kandidaten dokumentere gjennomført arbeidsvarslingskurs 1 med bestått prøve, ikke eldre enn 5 år. (N301-vedlegg 2).

Kandidaten skal ha kjennskap til relevant regelverk, vegnormaler, standarder og håndbøker:

For å kunne utføre oppdrag i henhold til denne standard må kandidaten gjennom bestått eksamen dokumentere følgende tilleggskompetanse:

 • Tunnelsikkerhetsforskriften og tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesveg m.m.;
 • Gjeldende og eldre utgaver av vegnormal N601
 • Gjeldende og eldre utgaver av NEK 600
 • FEL
 • FEK
 • FEU
 • FSE
 • NEK 400
 • N100 Veg- og gateutforming;
 • N200 Vegbygging;
 • N301 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2: opplæring (arbeidsvarslingskurs);
 • N400 Bruprosjektering;
 • N500 Vegtunneler;
 • Håndbok R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler;
 • Håndbok R512 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i vegtunneler under drift;
 • Håndbok V520 Tunnelveiledning;
 • Håndbok V630 Elektroveileder – Nødstrømsforsyning i vegtunneler;
 • V124 Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning.

Kandidaten skal ha kjennskap til regelverksendringer fra gammelt regelverk til FEF/FEL NEK400, forskjell på FEF/FEL og NEK

Kandidaten skal ha dokumentert tilleggskompetanse:

 • Forståelse for internkontrollsystemer.
 • Kunne definere omfang av oppgaven. Omfanget bestemmes bl.a. av:
  • Mandat
  • Hvilke objekter som omfattes av kontrollen
  • hvilke områder som omfattes av kontrollen
  • registreringsnivå
  • En forhåndsbefaring, hvor oppdragsgiver og kontrollforetak deltar, kan være nødvendig for å fastlegge omfanget av kontrollen.
 • Ha kunnskap om tilstandsanalyser
 • Kunnskap om og forståelse for elektrotekniske måleresultater
 • Kunnskap om måleutstyrets funksjoner slik at målinger er pålitelige
 • Til å vurdere om utstyrets spesifikasjoner er tilfredsstillende for oppdraget.
 • Til å kunne si noe om levetid, tilstand, mindre avvik, alvorlige avvik, kritiske avvik og behov for å oppgradere
 • Til bruk av tilstandsgrader (TG0, 1, 2 og 3).

Eksamen:
Eksamen har varighet på totalt 4 t og består av:
- 2 caseoppgaver med totalt 20 spørsmål.
- Flervalgsoppgave med 40 spørsmål. 
Alle hjelpemidler med unntak av assistanse fra annen person er tillatt.

Følgende litteratur bør medbringes til kurset:

Det man eventuelt ikke har tilgjengelig kan skaffes hos Standard Online AS,

www.standard.no.

 

Eldre forskrifter og utgåtte normer finner dere tilbaketrukne normer: http://www.standard.no/nettbutikk/sokeresultater/?search=tilbaketrukne

Kontaktopplysninger hos Standard Online AS:

Tlf:  67 83 87 00

E-post:  salg@standard.no

Kommende kurs

ER DET NOE DU LURER PÅ?
TA KONTAKT!