Tilbake

NYHET: Eksamensforberedende kurs i NEK 405-3-2 El-kontroll vegtrafikksystemer

NEK 405-3-2
Varighet
3 dager
Målgruppe
 • Personell som har gyldig sertifisering i henhold til NEK 405-3 (gyldighet på sertifiseringen er 5 år), og som ønsker å utvide sitt markedsområde inn mot samferdsel. Kurset er også aktuelt for andre som ønsker å bli bedre kjent med regelverket for veitrafikksystemer, blant annet. N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg, og NEK600 El og EKOM i vegtrafikksystem. N601 og NEK600 er tilleggskrav til det som allerede er kravene i FEL og NEK400.
Språk
Norsk,
Pris
NOK 17400,-
Kandidaten må selv ordne reservasjoner av hotellrom. ExTek er ikke involvert i kommunikasjonen mellom deltakeren og hotellet om bestillinger/kansellering. Kandidaten må også velge sertifiseringsorgan enten NEMKO eller DNV.

NEK 405-3-2 er en ny delstandard i NEK 405 – serien, som beskriver metodikk og kompetanse for tredjepartsvurdering av leveransen til veieierne. Standarden danner også grunnlag for tredjepartsvurdering som periodisk tilstandsanalyse.

En tredjepartsvurdering vil senke konfliktnivået ved nyanskaffelser og sikre at krav i drifts og vedlikeholdskontrakter blir oppfylt.

Typiske oppdragsgivere er veieiere som Statens Vegvesen, Nye Veier, Fylker og kommuner

Kurset gir et godt kompetansegrunnlag for å gjennomføre sertifiseringseksamen. Dersom du ønsker å gjennomføre eksamen kan du følge lenken.

DNV: https://www.dnv.no/services/nek-405-3-2-elkontroll-vegtrafikksystem-218677

Nemko. https://www.nemko.com/no/personellsertifisering?hsLang=no

Eksamen kan også gjennomføres senere etter avtale med DNV/NEMKO.

Eksamen:
NEK405-3-2 El-kontroll Veitrafikksystemer: Eksamen har varighet på 4 t og består av 2 caseoppgaver, og flervalgs oppgaver. Alle hjelpemidler med unntak av assistanse fra annen person er tillatt.

Kompetanse krav:
For å bli sertifisert iht. NEK405-3-2 El-kontroll Vegtrafikksystemer kreves det at du «tidligere» har bestått eksamen i NEK405-3 El-kontroll næring, og at denne fortsatt er gyldig.

For å bli sertifisert kreves det også at man oppfyller en av følgende alternativer, men husk at praksis kan man opparbeide seg mellom kurs og sertifiseringseksamen

Alternativer: 1) Fagbrev innenfor elektrofag, og; – Minimum tekniske fagskole; og

 • Sertifisert iht. NEK 405-3; og
 • Praksis må omfatte minimum 1 års relevant erfaring i veganlegg (tunnel og veg i dagen).

Alternativ 2) Fagbrev innenfor elektrofag, og;

 • Sertifisert iht. NEK 405-3; og – Praksis må omfatte minimum 2 års relevant erfaring i veganlegg (tunnel og veg i dagen).

Varighet kurs:
Kurset holdes over tre dager. To dager som klasseromskurs, en ukes opphold, så en dag som webinar. Eksamen kan gjennomføres samme dag som webinaret, eller senere om dette er ønskelig.

Agenda/kompetansemål for kurset:

For å kunne utføre kontroll av elektriske anlegg i offentlige vegtrafikksystemer må kandidaten gjennom bestått eksamen dokumentere følgende tilleggskompetanse:

 • Tunnelsikkerhetsforskriften
 • Vegnormal N601:2021;
 • Vegnormal N601:2017;
 • NEK 600:2021.

Kandidaten skal ha kjennskap til relevante vegnormaler og håndbøker:

 • N100 Veg- og gateutforming;
 • N200 Vegbygging;
 • N301 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2: opplæring (arbeidsvarslingskurs);
 • N400 Bruprosjektering;
 • N500 Vegtunneler;
 • Håndbok R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler;
 • Håndbok R512 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i vegtunneler under drift;
 • Håndbok V520 Tunnelveiledning;
 • Håndbok V630 Elektroveileder
 • Nødstrømsforsyning i vegtunneler;
 • V124 Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning.
  Listen er ikke uttømmende

 Følgende litteratur bør medbringes til kurset:

Det man eventuelt ikke har tilgjengelig kan skaffes hos Standard Online AS,

www.standard.no.

 

Eldre forskrifter og utgåtte normer finner dere tilbaketrukne normer: http://www.standard.no/nettbutikk/sokeresultater/?search=tilbaketrukne

Kontaktopplysninger hos Standard Online AS:

Tlf:  67 83 87 00

E-post:  salg@standard.no

For å kunne utføre kontroll av elektriske anlegg i offentlige vegtrafikksystemer må kandidaten

gjennom bestått eksamen dokumentere følgende tilleggskompetanse:

 • Tunnelsikkerhetsforskriften
 • Vegnormal N601:2021;
 • Vegnormal N601:2017;
 • NEK 600:2021.

 

Kandidaten skal ha kjennskap til relevante vegnormaler og håndbøker:

 • N100 Veg- og gateutforming;
 • N200 Vegbygging;
 • N301 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2: opplæring (arbeidsvarslingskurs);
 • N400 Bruprosjektering;
 • N500 Vegtunneler;
 • Håndbok R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler;
 • Håndbok R512 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i vegtunneler under drift;
 • Håndbok V520 Tunnelveiledning;
 • Håndbok V630 Elektroveileder
 • Nødstrømsforsyning i vegtunneler;
 • V124 Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning.
  Listen er ikke uttømmende

 

Følgende litteratur bør medbringes til kurset:

 

Kommende kurs

ER DET NOE DU LURER PÅ?
TA KONTAKT!