NORWAY'S ONLY COMPEX® CENTER
OUR COURSES

Bjørn Schøll Kristoffersen, en stødig kursholder

Bjørn Schøll Kristoffersen, en stødig kursholder

Bjørn Schøll Kristoffersen, Kursholder inne Ex og ATEX

Mer enn 30 års erfaring med kurs og er sertifisert Ex inspektør/installatør. Hovedfokus er Ex kurs i forskjellige varianter, rettet mot olje og gass industrien, Installatørbedrifter og andre virksomheter som har eller forholder seg til eksplosjonsfarlige områder og Ex utstyr.

Bjørn har bakgrunn fra Luftforsvaret og oljebransjen offshore, samt kurs og opplæring i inn og utland.

 

DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?
CONTACT US!