NORWAY'S ONLY COMPEX® CENTER
OUR COURSES

NYHET! Kurs i Fiberoptiske installasjoner i Ex områder

Bruk av fiberoptisk kommunikasjon øker i alle deler av olje/gass- og landbasert industri øker

Dette blir ofte oppfattet som trygg kommunikasjon som ikke medfører eksplosjonsfare. Men feil bruk og uforsiktighet kan allikevel medføre risiko i Ex områder på grunn av den energien som er i lyset fra de lasersendere som benyttes.

 

Daglig leder i ExTek og avdelingsleder i Omega Holtan avd. Kompetanse som skal holde kurset.
Stein har mer enn 30 års erfaring innen faget tele/data/fiberoptikk og det som i dag betegnes EKOM. Har bla. bakgrunn fra NELFO, NEK og konsulent-bransjen og driver i dag med kurs- og konsulentoppdrag rettet mot hele elektro og EKOM bransjen. 

Bryne den 15. oktober og 3. desember

Ta kontakt eller meld deg på via hjmmesiden

DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?
CONTACT US!