NORWAY'S ONLY COMPEX® CENTER
OUR COURSES

Z-015 Nytt klasseromskurs

Z-015 Rev6,2020 NORSOK kurs

Z-15 Norsok kurs er tiltenkt brukere og leverandører av midlertidig utstyr innen Offshorebransjen som elektro, automasjons og annet personell

 • Orientering
 • Normative referanser
 • Termer og definisjoner
 • Tekniske krav
 • Konteinere, Forskjellige typer og krav
 • Ex krav, Ex klasse
 • Monokabel
 • Samsvarserklæring
 • Disiplindata for mekanisk
 • Vedlikehold
 • Merking og skilting
 • Dokumentasjon og administrative retningslinjer
 • Med mer

DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?
CONTACT US!