NORWAY'S ONLY COMPEX® CENTER
OUR COURSES

Praktisk kurs i verksted "Kabelgjennomføringer"

NYHET: Hvilke standarder gjelder for gland? Viktigheten av å velge riktig gland, NEK 606 og «coldflow», IP-test innflytelse på nipler.

En kabelinnføring vil for de fleste anses som en lite interessant komponent, men dette er langt fra sannheten.

Svært få komponenter i et anlegg har så stor innflytelse på et anlegg som en kabelinnføring.

Det å ta et riktig valg med tanke på en kabelinnføring hat stor sikkerhetsmessige, operasjon og vedlikehold betydninger på alle anlegg.

Det kan tilsynelatende se ut til at oppgaver å gjør et fornuftig valg av innføring er en lett oppgave, men oppgaven er betydelig større enn den gir inntrykk av . Kunnskap vil rett å slett kunne spare deg for en lang rekke med ubehagelige overraskelser over tid.

Det har vert en stor utvikling på standard siden for kabelinnføringer i senere tid. Dette vil selvsagt få stor betydning for løsninger som kommer på markedet.

Vårt mål med å lage dette kurset er å gi kursdeltakeren den nødvendige teoretiske og praktiske kunnskapen til å kunne velge, sjekke og montere gland.

Vi kombinerer teori med praktiske øvelser og går igjennom en rekke emner.

Roar Olsen

DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?
CONTACT US!