NORWAY'S ONLY COMPEX® CENTER
OUR COURSES

Ex kurs for ikke elektropersonell - Portabelt Ex kurs (bærbart utstyr)

Ex kurs for ikke elektropersonell - Portabelt Ex kurs (bærbart utstyr)

Velkommen til kurs i Ex for ikke elektropersonell - portabelt (bærbart) Ex utstyr.

Dette kurset er i første rekke rettet mot personell som ikke har elektrobakgrunn, og man trenger ingen spesiell elektro kunnskap for å ha nytte av dette kurset.  Andre fagarbeidere som skal jobbe i Ex område, kan medføre mulige tenn kilder

Hovedbudskapet i kurset er sikkerhet og bevisstgjøring på arbeidsplassen.

Opp igjennom tiden har utviklingen ført til en stadig økning i antall hjelpemidler (portabelt/bærbart utstyr) for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

Hovedtyngden av disse enhetene er drevet av batteri som kan være en mulig tenn-kilde ved feil bruk.

Omfang og bruk av denne typen enheter har fanget tilsynsmyndighetenes oppmerksomhet, og større aktører er blitt varslet om regelverket som gjelder for disse, samt bekymringer som gjelder feilbruk.

Kursets varighet er ca 60 minutter

Etter kurset er det en liten test

Består du testen, genereres det et kursbevis 

les mer  

DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?
CONTACT US!