NORWAY'S ONLY COMPEX® CENTER
OUR COURSES

Ønsker du mer kompetanse innen Ex?

10 Studiepoeng innen Ex ved Fagskulen Vestland

Fagskulen Vestland tilbyr et Ex-studie som gir 10 studiepoeng og ExTek skal i år også stå for undervisningen.
Vi gleder oss til oppstart.

EX- elektriske installasjonar i eksplosjonsfarlege områder (fagskulen.no)

DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?
CONTACT US!